Xem Tử Vi
Họ Tên
Ngày Sinh
Giờ Sinh
Giới Tính


Duyệt mail: Gmail Yahoo mail Hotmail
HÔM NAY NGÀY 22 THÁNG 10 NĂM 2017

Lịch Dương

Ngày 22 Tháng 10 năm 2017
22

Chủ Nhật

Lịch Âm
Ngày 03 Tháng 09 năm 2017
03
Ngày Nhâm Ngọ
Tháng Canh Tuất, Năm Đinh Dậu
Là ngày Thiên Hình Hắc Đạo, Trực Thành
Tiết Khí: Hàn lộ (Mát mẻ) - Kinh độ mặt trời 195°

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
xem chi tiết