Xem Tử Vi
Họ Tên
Ngày Sinh
Giờ Sinh
Giới Tính


Duyệt mail: Gmail Yahoo mail Hotmail
HÔM NAY NGÀY 24 THÁNG 06 NĂM 2017

Lịch Dương

Ngày 24 Tháng 06 năm 2017
24

Thứ Bảy

Lịch Âm
Ngày 01 Tháng 06 năm 2017
01
Ngày Nhâm Ngọ
Tháng Đinh Mùi, Năm Đinh Dậu
Là ngày Thiên Lao Hắc Đạo, Trực Kiến
Tiết Khí: Hạ chí (Giữa hè) - Kinh độ mặt trời 90°

Ngày Trung Bình

Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
xem chi tiết