Xem Tử Vi
Họ Tên
Ngày Sinh
Giờ Sinh
Giới Tính


Duyệt mail: Gmail Yahoo mail Hotmail
HÔM NAY NGÀY 13 THÁNG 12 NĂM 2017

Lịch Dương

Ngày 13 Tháng 12 năm 2017
13

Thứ Tư

Lịch Âm
Ngày 26 Tháng 10 năm 2017
26
Ngày Giáp Tuất
Tháng Tân Hợi, Năm Đinh Dậu
Là ngày Kim Qũy Hoàng Đạo, Trực Khai
Tiết Khí: Đại tuyết (tuyết dầy) - Kinh độ mặt trời 255°

Ngày Rất Tốt

Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa...
xem chi tiết